Veelgestelde vragen

Wat houden de lessen pré-atelier A/B in?
We bieden voor het derde kleuter en eerste leerjaar 2 voorbereidende jaartjes aan. In pré-atelier A ( derde kleuter) leren de kleuters kennis maken met muziek, dans, ritme en worden er spelletjes gespeeld en geknutseld. In pré-atelier B ( eerste leerjaar) wordt er naast zingen, dansen, knutselen en spelen ook al geoefend op de blokfluit. De kinderen leren al de basis van de nootjes en ritmes kennen en leren al met 1 hand enkele nootjes spelen. We werken hiervoor met een handboek “fluiten met visjes”. De voorbereidende jaartjes zijn zeker geen vereiste om later de gewone notenleerklasjes te kunnen aanvangen. Alle kinderen mogen altijd enkele lesjes op proef les volgen alvorens definitief in te schrijven.
Welke lessen notenatelier bieden jullie aan?
Kinderen starten vanaf het tweede leerjaar op een speelse manier met notenleer en leren orff-instrumenten bespelen. Ze leren er ook noten lezen en beluisteren. In deze creatieve mengeling van muziektheorie en instrumentbeheersing staat het musiceerplezier centraal. Ook samenzang is belangrijk, we werken elk jaar toe naar een slotoptreden waar alle klassen samen zingen. De lessen duren 100 minuten met een pauze in het midden. Een instrument kan gestart worden vanaf het 3e leerjaar ( bij notenatelier 2).
• Pré atelier A (3e kleuter °2017) • Pré atelier B (1e leerjaar °2016)
• Notenatelier 1A (°2015 en ouder) gaat door van 13.30 – 15.20
• Notenatelier 1B (°2015 en ouder) gaat door van 15.30 – 17.20
• Notenatelier 2A (gaat door van 13.30 – 15.20)
• Notenatelier 2B (gaat door van 15.30 – 17.20) (indien voldoende interesse)
• Notenatelier 3A (gaat door van 13.30 – 15.20)
• Notenatelier 4 (gaat door van 15.30 – 16.20)
• Notenatelier 5 (gaat door van 14.30 – 15.20)
• Koorzang – op woensdag van 17.30 – 18.20
Welke instrumenten bieden jullie aan?
Wij bieden volgende instrumenten aan:
piano • gitaar • klarinet • saxofoon • dwarsfluit • trompet • viool • zang • slagwerk • blokfluit
Viool, zang en blokfluit kunnen samen met het eerste jaar notenleer gevolgd worden. De andere instrumenten pas vanaf het tweede jaar notenleer. (= derde leerjaar en ouder) Leerlingen krijgen op woensdag notenleerles ( ovwel van 13.30 – 15.20 of van 15.30 – 17.20) en kunnen ook kiezen om daarnaast 20 minuten individuele les te volgen. Het is niet verplicht om instrumentlessen te volgen. Deze instrumentlessen gaan afhankelijk van het gekozen instrument door op:
• maandag ( viool, gitaar, piano, slagwerk)
• woensdag ( gitaar, saxofoon, blokfluit, klarinet, dwarsfluit, zang, piano, slagwerk, trompet)
• of op vrijdag/zaterdag ( gitaar, piano)
Hoe worden de tijdstippen voor de individuele instrumentlessen bepaald?
Vanaf het tweede jaar instrument spreek je zelf op het eind van het jaar een tijdstip af met de leerkracht. De lege plaatsen worden dan ingenomen door nieuwe startende leerlingen. . Voor instrumenten waar er maar 1 lesgever is ( saxofoon, viool, blokfluit, dwarsfluit, zang) zal u door de leerkracht gecontacteerd worden om een lesmoment af te spreken. Voor piano en gitaar worden de lesmomenten vastgelegd op vrijdag 16 september tussen 17.30 – 18.30. Dan zijn alle piano en gitaar leerkrachten aanwezig in de refter. De leerkrachten spreken dan in onderling overleg met de ouder(s) het best geschikte moment af. Uiteraard wil iedereen liefst aansluitend met de notenleerles instrumentles volgen maar u begrijpt natuurlijk dat dit niet haalbaar is met zoveel leerlingen. Regelmatig moeten leerlingen even wachten. Dit kan altijd in het lokaal van de leerkracht of in de refter van de school of speelplaats.
Hoe kan ik herinschrijven?
U kan herinschrijven per mail (ellensauw@hotmail.com) OF via het google-formulier dat beschikbaar is vanaf mei 2022. Of u kan langskomen op de inschrijvingsnamiddag. Deze gaat door op woensdag 7 september van 13.30 – 16.00 in de refter.
Wanneer starten de eerste lessen?
De eerste lessen gaan van start de derde week van september. De eerste lessen gaan door vanaf maandag 19 september 2022. We verzamelen op de speelplaats waar de klassen verdeeld worden. Het werkjaar duurt ongeveer 30 lesbeurten. We stoppen de eerste week van juni. De eerste les krijgen de leerlingen een kalender en startbrief mee met alle informatie voor het nieuwe jaar.
Waarom zijn jullie duurder dan het officiële kunstonderwijs (DKO)?
Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is geen concurrent van het JMA maar wel een goede buur. In een jeugdmuziekatelier spelen we meer in op wat de leerling specifiek wil leren, terwijl een DKO de nadruk legt op langlopende studierichtingen. Het is dus normaal dat leerlingen van een DKO overstappen naar een muziekatelier en dat leerlingen van een muziekatelier de overstap maken naar het DKO. Beide situaties kunnen wij altijd aanmoedigen wanneer dat in het belang is van de leerling. Het deeltijdskunstonderwijs krijgt zijn werkingsmiddelen vanuit de overheid. Leerkrachten, gebouwen…worden vanuit de overheid betaald. Het jeugdmuziekatelier ontvangt enkel een werkingstoelage van de stad Kortrijk. Maar alle kosten ( verzekering, huur gebouwen, onderhoud gebouwen, vergoeding van de leerkrachten) worden met het inschrijvingsgeld betaald. De leerkrachten ontvangen voor hun begeleiding een kleine vrijwilligersvergoeding maar krijgen geen loon uitbetaald. Alle medewerkers doen dit dus op vrijwillige basis en meestal naast een andere dagtaak.
Verhuren jullie ook instrumenten?
Wij verhuren geen instrumenten. Soms worden instrumenten via de leerkrachten wel intern doorverkocht. Leerkrachten kunnen ook altijd advies geven in de zoektocht naar een geschikt instrument. Je kan bij verschillende muziekwinkels in de buurt terecht. Piano’s kunnen daar ook vaak geleased worden.
Kunnen volwassenen ook les volgen?
Dit kan zeker. Je bent nooit te oud om te leren. Er volgen dus ook heel wat volwassenen les in het jeugdmuziekatelier. Ook zonder voorkennis kunnen volwassenen bij ons starten met instrumentlessen. De theorie wordt dan geleidelijk aan in de individuele lessen aangebracht.
Vanaf wanneer kan je een instrument leren bespelen?
Vanaf het 2e jaar notenleer ( = 3e leerjaar) kan men starten met een instrument. Uitzondering: viool, zang en blokfluit kan men starten vanaf het eerste leerjaar. De kinderen volgen dan 20 minuten individuele les op maandag, woensdag, vrijdag of zaterdag. Het tijdstip wordt in overleg gekozen. Dit lesmoment wordt afgesproken in overleg met de beschikbare leerkrachten. Het is niet mogelijk om een instrument te bespelen zonder notenleer te volgen onder de 14 jaar. Vanaf 14 jaar kan men leren een instrument bespelen zonder notenleer. Er zijn ook steeds meer volwassenen die de stap durven wagen om een instrument te leren bespelen. Dit kan zonder enige voorkennis.